Provádíme VÝCHOZÍ, PRAVIDELNÉ a MIMOŘÁDNÉ REVIZE, KONTROLY a ZKOUŠKY

  • stavebních elektrických instalací

  • instalací technologií ( EZS, EPS, MaR, IT, CCTV, ...)

  • elektrických strojů

  • elektrických spotřebičů a ručního nářadí

  • přípojek nn do 1kV ( např. pro připojení odběrného místa distributory el. energie )

  • hromosvodů, přepěťových ochran a zemnících soustav

  • staveništních a ostatních prozatimních rozvodů

  • elektrických instalací bazénů, saun, kempů, mobilních a dalších zvlášních zařízení

  • elektrických a technologických instalací v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu

 Tel.: 604 822 787         E-MAIL: vedouci@revipro.cz       www.revipro.cz