• kontroly přenosných hasicích přístrojů

  • kontroly pojízdných hasicích přístrojů

  • provozní kontroly požárních vodovodů (hydrantů) - vnitřních i venkovních

  • kontroly požárního nezavodněného potrubí (suchovodů)

  • prodej, nebo dodání hasicích přístrojů

  • prodej, nebo dodání hydrantových systémů

  • prodej, nebo dodání hydrantových skříní, hadic, proudnic a ostatního příslušenství

  • instalace hasicích přístrojů

  • prodej, nebo dodání bezpečnostních (fotoluminiscenčních) tabulek, požárních knih a další prostředky , které se týkají požární ochrany

  • plnění CO2

      Tel.:  776 632 381                         E-MAIL: info@prodejnapo.cz