Co je to protipožární klapka?

Protipožární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Klapka jako požární uzávěr, který brání šíření plamenů a těsní proti průniku dýmu je vyrobená z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

 

  • provádíme revize a opravy protipožárních klapek a protipožárních stěnových uzávěrů fy. Mandík a.s.